Өрсөлдөөнийг дэмжиж, дотоод, гадаад нислэгийн үнийг хямдруулна

Өрсөлдөөнийг дэмжиж, дотоод, гадаад нислэгийн үнийг хямдруулна

Өрсөлдөөнийг дэмжиж, дотоод, гадаад нислэгийн үнийг хямдруулна

МАН мөрийн хөтөлбөртөө ҮНДЭСНИЙ ДЭД БҮТЦИЙН СҮЛЖЭЭ-г сайжруулах чиглэлээр дараахь зорилтыг тусгажээ.

Агаарын тээвэр

  • Орон нутгийн хот хоорондын зорчигч тээврийн арилжааны тогтмол нислэгийн давтамж, чиглэлийг нэмэгдүүлж, агаарын тээврийг хөгжүүлнэ.
  • Агаарын тээврийн либералчлалыг хэрэгжүүлж, нислэгийн тоо, чиглэлийг нэмэгдүүлэн, өрсөлдөөнийг дэмжих замаар дотоод, гадаад нислэгийн үнийг хямдруулна.
  • Гадаад, дотоодын нислэгийн үнэ буурснаар эдийн засагт үзүүлэх үр өгөөж нь эрс нэмэгдэх юм.

МАН-ын сонгуулийн штаб

Create AccountLog In Your Account